ERP YAZILIM

ERP - Enterprise Performance Management - Kurumsal Kaynak Planlama

ERP Sistemi Nedir?
Kurumsal kaynak planlama sistemleri, üretim tabanlı ya da dağıtım işlerinin tüm yönlerini yöneten, şirket içinde veya bulutta çalışan, eksiksiz ve entegre platformlardır. Dahası, ERP sistemleri finansal yönetimin, insan kaynaklarının, tedarik zinciri yönetiminin ve üretimin tüm yönlerini temel muhasebe işlevinizle destekler.

ERP sistemleri üretim, lojistik ve finansal yönetimin tüm yönlerini izleyerek iş sürecinizin tamamına yönelik şeffaflık da sağlar. Bu entegre sistemler uçtan uca iş akışı ve veri için bir işletmede merkez görevi görür ve çeşitli departmanlara erişim sağlar.

ERP Sistemleri ve yazılımı, kurumsal, orta ölçekli veya küçük işletmeler genelinde birden fazla işlevi işletmeniz için özelleştirmeler dahil olmak üzere destekler.

 

Perakende, toptan satış ve üretim sektörleri için geliştirdiğimiz yazılımlar sayesinde firmanızın kaynaklarını en doğru şekilde kullanarak iş süreçlerinizi verimli ve etkin bir şekilde yönetin.

 

Kapsamlı ve Entegre
Satın almadan üretime, finans yönetiminden satışa kadar ihtiyaç duyduğunuz tüm iş süreçlerinizi, aynı platform üzerinde, baştan sona entegre bir şekilde yönetin

 

Değişime ve Büyümeye Açık
Modüler yapısı ve başka sistemlerle entegrasyon yetenekleri sayesinde ERP’nizi firmanızın büyümesini sağlayacak platform olarak kullanın

 

Hızlı Uyarlanabilir
Sektörünüze özel hazır fonksiyonları ve geliştirdiği hızlı ERP uyarlama yöntemleri sayesinde yeni projelerinizi hızla ve çeviklikle hayata geçirin